Ubezpieczenia grupowe w USA

Ubezpieczenia (plany) grupowe w Stanach Zjednoczonych to programy ubezpieczeń zdrowotnych oferowane przez pracodawcę lub organizację (np. unię) dające specyficzne benefity oraz ulgi finansowe.

Zniżki te są oferowane tylko i wyłącznie dla osób zatrudnionych przez danego pracodawcę lub dla osób będące członkami danej organizacji.
W niektórych, określonych warunkami umowy sytuacjach zniżki lub benefity oferowane są też dla członków rodziny danego pracownika.

Jakie wymaganie muszą być spełnione dla ubezpieczeń grupowych?

Plany grupowe mają zastosowanie dla firm zatrudniających już od trzech do maksymalnie 200 osób.

Jak działa wycena ubezpieczeń w systemach grupowych.

Jeśli pracodawca małej firmy stara się o ubezpieczenie grupowe dla swoich pracowników – jest to bardzo proste. Właściciel firmy musi wypełnić prosty formularz (Cencus Form). Na formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę firmy, adres, rodzaj biznesu (czym zajmuje się dana firma) oraz listę pracowników, którzy mają zostać objęci ubezpieczeniem.
Lista pracowników powinna również zawierać podstawowe dane o danej osobie (data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania). Jeśli do programu ubezpieczeń grupowych mają zostać dodane również rodziny pracowników – wówczas one również otrzymują podstawowy formularz informacyjny do wypełnienia.

Dzwoń już teraz: 844.944.7526

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *